WHO

Heb je je ooit afgevraagd wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) precies doet? Het is een vraag die ik mezelf ook heb gesteld en het antwoord is belangrijker dan je zou denken. In deze blog gaan we in op de geschiedenis, activiteiten en controverses van deze belangrijke organisatie.

We sluiten af met een interessant feit: wist je dat de WHO een cruciale rol heeft gespeeld bij het uitroeien van de pokken? Lees verder en ontdek meer over de WHO.

Samenvatting

  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is opgericht door de VN in 1948 en is verantwoordelijk voor de internationale volksgezondheid.
  • De WHO speelt een cruciale rol bij het bestrijden van infectieziekten zoals polio en Ebola, en doet ook onderzoek naar luchtverontreiniging.
  • De organisatie heeft echter kritiek gekregen voor haar aanpak van de nucleaire rampen in Tsjernobyl en Fukushima, evenals betwiste benoemingen en beslissingen.
  • Recentelijk was er een schandaal in Congo waarbij beschuldigingen waren van seksueel misbruik door medewerkers van WHO.

WHO: Geschiedenis & Activiteiten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is opgericht door de VN en is verantwoordelijk voor de internationale volksgezondheid.

Opgericht door de VN

De VN heeft de WHO opgericht in 1948. De taak van de WHO is om gezondheid te bevorderen en mensen te helpen. Dit doet zij door landen, partners en mensen met elkaar te verbinden. Door deze band kunnen ze samen werken aan een betere gezondheidszorg.

Ze hebben bijvoorbeeld een grote rol gespeeld bij het stoppen van ziektes zoals pokken en polio. Dit werk doen ze over de hele wereld. Dit is hun manier om iedereen te helpen met hun gezondheid.

Verantwoordelijk voor internationale volksgezondheid

Als organisatie van de Verenigde Naties is de WHO verantwoordelijk voor het bevorderen en beschermen van de volksgezondheid over de hele wereld. Dit betekent dat zij zich inzetten om gezondheidsproblemen en ziektes aan te pakken, ongeacht welk land het betreft.

De WHO werkt samen met verschillende landen en partners om advies te geven, informatie te verstrekken en richtlijnen op te stellen voor het bevorderen van gezondheid en welzijn. Ze streven ernaar om epidemieën te voorkomen, medisch hulp te bieden aan mensen die het nodig hebben en wereldwijd welzijn te bevorderen.

Door hun inzet dragen ze bij aan het verbeteren van de gezondheid van mensen overal ter wereld.

Gevestigd in Genève

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gevestigd in Genève. Dit is een belangrijke stad in Zwitserland. Genève is de thuisbasis van veel internationale organisaties en speelt een cruciale rol bij het bevorderen van wereldgezondheid.

Als hoofdkantoor van de WHO fungeert Genève als een hub voor wereldwijde gezondheidsactiviteiten en coördinatie. Vanuit deze locatie werkt de WHO samen met landen en partners over de hele wereld om gezondheidskwesties aan te pakken en de mondiale gezondheid te bevorderen.

Genève is de ideale locatie voor de WHO vanwege de mogelijkheid om samen te werken met andere belangrijke internationale organisaties en de rijke expertise op het gebied van volksgezondheid die in de stad aanwezig is.

Wereldgezondheidsdag & World Mental Health Day

Wereldgezondheidsdag en Wereldgeestelijke Gezondheidsdag zijn twee belangrijke dagen waarop de WHO speciale aandacht schenkt aan gezondheid en welzijn. Op Wereldgezondheidsdag, die jaarlijks op 7 april wordt gevierd, worden wereldwijd activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor specifieke gezondheidsthema’s.

Op Wereldgeestelijke Gezondheidsdag, die op 10 oktober valt, wordt de nadruk gelegd op het belang van geestelijke gezondheid en het verminderen van het stigma rondom psychische aandoeningen.

Deze dagen bieden een gelegenheid om bewustzijn te vergroten, informatie te delen en actie te ondernemen om de gezondheid en het welzijn van mensen overal ter wereld te verbeteren.

Successen & Controverses

– WHO heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bestrijding van infectieziekten zoals polio en Ebola.

– Ze hebben ook onderzoek gedaan naar luchtverontreiniging en gepubliceerd over de schadelijke gevolgen daarvan voor de gezondheid.

– Echter, ze zijn bekritiseerd voor hun aanpak van de nucleaire rampen in Tsjernobyl en Fukushima.

– Er zijn ook betwiste benoemingen en beslissingen geweest binnen de organisatie.

– Onlangs was er een schandaal in Congo waarbij er beschuldigingen waren van seksueel misbruik door medewerkers van WHO.

Rol bij bestrijding infectieziekten

WHO speelt een cruciale rol bij het bestrijden van infectieziekten over de hele wereld. Ze coördineert internationale inspanningen om epidemieën en pandemieën te voorkomen en te beheersen.

De WHO biedt technische expertise, richtlijnen en ondersteuning aan landen om hen te helpen bij de detectie, behandeling en preventie van besmettelijke ziekten. Ze verzamelt ook gegevens over ziekte-uitbraken en deelt deze informatie wereldwijd om een snelle reactie mogelijk te maken.

Dankzij de inspanningen van de WHO zijn veel levens gered en zijn ziektes zoals pokken bijna uitgeroeid. De organisatie blijft zich inzetten voor het beschermen van de wereldbevolking tegen infectieziekten.

Onderzoek naar luchtverontreiniging & publicaties

De WHO voert onderzoek uit naar luchtverontreiniging en publiceert hierover. Dit is belangrijk omdat luchtvervuiling wereldwijd een grote bedreiging vormt voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat luchtverontreiniging kan leiden tot ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en zelfs kanker.

De WHO publiceert rapporten en richtlijnen om landen te helpen de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheidsrisico’s te verminderen. Ze bieden ook advies aan regeringen over beleidsmaatregelen om de luchtvervuiling aan te pakken.

Deze informatie helpt bij het nemen van effectieve maatregelen om de volksgezondheid te beschermen en een schonere en veiligere omgeving te creëren.

Conclusie

De WHO is een belangrijke organisatie die wereldwijd sturing en coördinatie biedt op het gebied van gezondheid en welzijn. Ze werken samen met verschillende partners om de wereld veilig te houden en kwetsbare mensen te helpen.

De WHO zet zich in voor het bevorderen van wereldwijde gezondheid en het bereiken van universele toegang tot gezondheidszorg voor alle mensen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat doet de WHO in internationale gezondheidszorg?

De WHO werkt aan wereldwijde gezondheid, ziektepreventie en medische hulp. Ze maken ook gezondheidsbeleid en geven gezondheidseducatie.

2. Hoe draagt de WHO bij aan publieke gezondheid?

De WHO helpt bij medische hulp, ziektepreventie en geeft onderwijs over publieke gezondheid. Ze werken ook aan wereldwijd welzijn.

3. Wat doet de WHO bij epidemieën?

De WHO helpt landen samen te werken bij epidemieën. Ze zorgen ook voor vaccins en medicijnen.

4. Hoe helpt de WHO met specialisatie in geneeskunde?

De WHO werkt samen met dokters en ziekenhuizen over de hele wereld. Ze geven sturing en leren hen over nieuwe geneeskunde.

5. Waarom is internationale samenwerking belangrijk voor de WHO?

Internationale samenwerking is nodig voor wereldwijde welzijn en gezondheidszorg. De WHO maakt dit mogelijk door iedereen te helpen met ziektepreventie en medische hulp.

 

LinkedIn – World Health Organization.
https://www.linkedin.com/company/world-health-organization/

“The Netherlands: health system review.” IRIS – World Health Organization.
https://iris.who.int/handle/10665/330335

“2 Patiëntveiligheid in internationaal perspectief.” R. van der Sande, A.J. Mintjes-de Groot & W.H. van Harten. Praktijkboek patiëntveiligheid pp 15–26.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-368-1100-2_2