Vergoeding en aanvraagprocedure voor een rolstoel binnen de WLZ

Vergoeding en aanvraagprocedure voor een rolstoel binnen de WLZ

Heeft u of een naaste behoefte aan een rolstoel en vraagt u zich af hoe dit geregeld wordt binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Sinds januari 2020 zijn er veranderingen in de vergoeding voor rolstoelen voor Wlz-cliënten.

In dit artikel leest u alles over de aanvraagprocedure en de vergoedingsmogelijkheden om u te ondersteunen in uw mobiliteit. Ontdek de essentiële stappen naar een passende rolstoel, zonder verrassingen achteraf.

Key Takeaway

De beste rolstoel van 2024 is Excel G-Lite. Deze rolstoel heeft de laagste prijs, is gemakkelijk opvouwbaar en veilig door de anti kiepwielen.

Samenvatting

 • Rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen worden via de Wet Langdurige Zorg (Wlz) vergoed wanneer u in een zorginstelling verblijft en een Wlz-indicatie heeft.
 • Voor het verkrijgen van een rolstoel is het noodzakelijk een aanvraag in te dienen bij het zorgkantoor, met alle vereiste documenten en medische verklaringen.
 • U kunt kiezen uit verschillende typen rolstoelen zoals manuele, elektrische of voorzien van duwondersteuning, afhankelijk van uw behoeften en situatie.
 • Er kan een eigen bijdrage vereist zijn voor de rolstoel afhankelijk van persoonlijke factoren zoals inkomen en vermogen; deze wordt bepaald door het Zorginstituut Nederland.
 • Een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Wlz is niet bestemd voor de aanschaf van een rolstoel; deze moeten apart aangevraagd worden bij het zorgkantoor.

Wat is de Wet Langdurige Zorg (Wlz)?

Een senior ontvangt zorg in een verpleeghuis tuin, omringd door natuur.

De Wet Langdurige Zorg biedt een vangnet voor hen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat hier om zorg die verderstrekt dan wat vrienden, familie of vrijwilligers kunnen bieden.

Deze wet is er specifiek voor mensen met ernstige lichamelijke, geestelijke of psychische problemen waarbij zelfstandig leven niet meer mogelijk is. Zij kunnen rekenen op de noodzakelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een verblijf in een zorginstelling of thuiszorg.

Mensen die voor de Wlz in aanmerking komen, ontvangen zorg die is afgestemd op hun persoonlijke situatie. Dit kan variëren van begeleiding en verzorging tot aan medische behandelingen en dagbesteding.

Ook de financiering van mobiliteitshulpmiddelen zoals een elektrische rolstoel valt onder deze wet. Zorgkantoren in Nederland zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wlz en zorgen ervoor dat elke Wlz-gerechtigde de zorg ontvangt die nodig is.

Rolstoel Vergoeding binnen de Wlz

Na het bespreken van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is het belangrijk om te weten hoe de vergoeding voor een rolstoel geregeld is. Binnen de Wlz kunnen cliënten die langdurige, intensieve zorg nodig hebben en in een instelling wonen aanspraak maken op een rolstoel.

Deze wordt dan vergoed door het zorgkantoor. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over extra kosten voor de aanschaf van een rolstoel; deze zijn in deze omstandigheden gedekt.

Voor het ontvangen van een rolstoel via de Wlz dient u echter eerst een aanvraag in te dienen bij het zorgkantoor. Het is cruciaal dat deze aanvraag goedkeuring krijgt voordat u tot aanschaf overgaat.

Heeft u zelf al een rolstoel gekocht zonder toestemming, dan komt die niet voor vergoeding in aanmerking. Het zorgkantoor staat klaar om u te helpen met het verstrekken van de juiste mobiliteitshulpmiddelen, zodat u optimale bewegingsvrijheid behoudt binnen uw leefomgeving.

Mobiliteitshulpmiddelen binnen de Wlz

Ontdek hoe de Wet Langdurige Zorg ondersteuning biedt in uw mobiliteit met diverse hulpmiddelen die uw dagelijkse leven aanzienlijk kunnen vergemakkelijken.

Rolstoel

Rolstoelen zijn een essentieel mobiliteitshulpmiddel voor velen en binnen de Wlz (Wet Langdurige Zorg) vallen diverse soorten rolstoelen die uw mobiliteit ondersteunen. U kunt kiezen voor een handmatige rolstoel, een elektrische variant of zelfs een rolstoel met duwondersteuning.

Deze hulpmiddelen vergroten uw vrijheid en zorgen ervoor dat u actief deel kunt nemen aan het dagelijkse leven.

Als u een rolstoel nodig heeft, kunt u deze aanvragen via het Protocol Mobiliteitshulpmiddelen Wlz. Hierin vindt u de nodige stappen om in aanmerking te komen voor een gepaste rolstoel.

U leert over de criteria, het aanvraagproces en hoe uw persoonsgebonden budget (pgb) hierbij kan helpen. De vergoeding voor privégebruik, maar ook voor gebruik op school of op het werk, valt onder de mogelijkheden die de Wlz biedt.

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van uw rechten en de beschikbare opties om uw mobiliteit te verbeteren.

Scootmobiel

Heeft u een scootmobiel nodig en woont u in een Wlz-instelling? Dan heeft u recht op vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg. Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels hiervoor aangepast, zodat iedereen die recht heeft op deze voorziening, ondersteund kan worden.

Uw zorgkantoor speelt een sleutelrol bij het verstrekken van deze hulpmiddelen.

Voor het aanvragen van een scootmobiel dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of het zorgkantoor. Zij begeleiden u door het proces en zorgen ervoor dat uw mobiliteit wordt verbeterd met de juiste hulpmiddelen.

Hierdoor blijft u zelfstandig en behoudt u uw vrijheid om te gaan waar u wilt.

Aangepaste fiets

Voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen biedt een aangepaste fiets uitkomst. Deze speciale fietsen, zoals driewielfietsen, geven gebruikers meer stabiliteit en veiligheid tijdens het rijden.

Wlz-dekking voor zo’n aangepaste fiets is mogelijk, u moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk hierbij aan de noodzaak van het hulpmiddel voor uw mobiliteit en het feit dat andere oplossingen, zoals een standaard rolstoel, niet toereikend zijn.

Het zorgkantoor beoordeelt uw situatie en beslist of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Bent u benieuwd of ook uw gemeente ondersteuning biedt bij de aanschaf van een aangepaste fiets? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden en eventuele eigen bijdrage. Veilig en zelfstandig buiten bewegen kan een grote impact hebben op uw kwaliteit van leven. Een aangepaste fiets kan hierin een sleutelrol spelen.

Voorwaarden voor het verstrekken van een rolstoel binnen de Wlz

Om in aanmerking te komen voor een rolstoel via de Wet Langdurige Zorg, zijn er specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen. Deze voorwaarden waarborgen dat de hulpmiddelen terechtkomen bij diegenen voor wie ze onmisbaar zijn in hun dagelijks leven.

Individueel gebruik

Als u permanent in een instelling verblijft en afhankelijk bent van een rolstoel, regelt de Wet Langdurige Zorg uw recht op een individueel aangepaste rolstoel. Deze moet aansluiten bij uw persoonlijke situatie, zoals de behoefte aan een elektrische rolstoel voor gebruik binnen de instelling en in de directe omgeving.

Uw mobiliteit en zelfstandigheid staan voorop, zodat u zo veel mogelijk kunt meedoen in de samenleving.

Het is belangrijk dat uw rolstoel past bij uw levensstijl en de activiteiten die u wilt ondernemen. Of het nu gaat om een bezoek aan familie, een dagje uit, of gewoonweg bewegen door het huis, de Wlz zorgt ervoor dat uw rolstoel hierop is afgestemd.

Zo blijft u actief en betrokken bij wat er om u heen gebeurt, met een rolstoel die ondersteunt waar nodig.

Verblijf in een instelling

Als u in een zorginstelling verblijft, valt de vergoeding voor het gebruik van een rolstoel onder de Wet Langdurige Zorg. Dit betekent dat de instelling waar u woont, ervoor verantwoordelijk is om u van een geschikte rolstoel te voorzien.

U hoeft zich geen zorgen te maken over de aanschaf of het onderhoud, want dat regelt de instelling voor u.

U komt in aanmerking voor deze voorziening als u een Wlz-indicatie heeft die verblijf en behandeling in dezelfde instelling omvat. Sinds 1 januari 2020 is ook individueel rolstoelgebruik binnen deze regeling opgenomen.

Hierdoor kunt u met meer gemak en comfort bewegen binnen de omgeving van uw zorginstelling.

Aanvraagprocedure voor een rolstoel binnen de Wlz

U wilt een rolstoel aanvragen binnen de Wet Langdurige Zorg. Volg deze stappen om uw aanvraag te starten en zorg voor een soepele procedure.

 • Controleer eerst of u in aanmerking komt voor de Wlz. Dit houdt in dat u een indicatie moet hebben waaruit blijkt dat u blijvend intensieve zorg nodig heeft.
 • Ga naar het zorgkantoor in uw regio met uw Wlz-indicatie. Hier krijgt u informatie over hoe u de aanvraag voor een rolstoel kunt indienen.
 • Verzamel alle benodigde documenten die het zorgkantoor vraagt, zoals medische verklaringen of bewijs van inkomen, indien relevant.
 • Dien de aanvraag in bij het zorgkantoor, samen met de verzamelde documenten. Uw situatie wordt dan beoordeeld door een deskundige.
 • Overleg met uw arts of therapeut over welk type rolstoel het beste past bij uw persoonlijke behoeftes. Hun advies kan worden meegenomen in de beoordeling.
 • Ontvang reactie van het zorgkantoor over uw aanvraag. Zij laten weten of u recht hebt op vergoeding en onder welke voorwaarden.
 • Accepteer het besluit of dien bezwaar in als u het niet eens bent met de uitkomst. Een bezwaarschrift moet binnen een vastgestelde termijn worden ingediend.
 • Kies, na goedkeuring, samen met het zorgkantoor een leverancier uit die de rolstoel zal verstrekken.

Vergoeding van de rolstoel binnen de Wlz

Ontdek hier hoe u de kosten voor een rolstoel gedekt krijgt via de Wet Langdurige Zorg. U leert over de financiële kant van de verstrekking, inclusief wat het zorgkantoor kan bieden en wanneer er sprake is van eigen bijdrage of mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget.

Verantwoordelijkheid van het zorgkantoor

Het zorgkantoor speelt een cruciale rol bij de vergoeding van uw rolstoel binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Zij beheren het proces vanaf de aanvraag tot de uiteindelijke verstrekking van de rolstoel.

U moet dus eerst contact opnemen met het zorgkantoor om de mogelijkheden te bespreken en een aanvraag in te dienen. Zij beoordelen of u in aanmerking komt voor een rolstoel en of deze noodzakelijk is voor uw situatie.

Voor een volledige verstrekking van de rolstoel inclusief eventuele duwondersteuning, moet u dit tegelijkertijd aanvragen. Het zorgkantoor staat u bij gedurende dit hele proces en zorgt ervoor dat de mobiliteitshulpmiddelen die u nodig heeft beschikbaar worden gesteld.

U hoeft zich geen zorgen te maken over complexe regelgeving; het zorgkantoor neemt deze verantwoordelijkheid op zich en wijst u de weg naar de juiste hulpmiddelen binnen de kaders van de Wlz.

Eigen bijdrage

U betaalt mogelijk een eigen bijdrage voor de rolstoel die u ontvangt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals uw inkomen, vermogen en of u thuis woont of in een instelling.

De hoogte en regels rondom de eigen bijdrage kunnen complex zijn, maar er bestaan duidelijke richtlijnen en soms uitzonderingen op de standaard bedragen.

Voor de exacte bepaling van uw eigen bijdrage kunt u terecht bij het Zorginstituut Nederland. Zij kunnen u informeren over de mogelijke vrijstellingen en hoe de bijdrage in uw geval wordt berekend.

Belangrijk is dat u zich goed laat informeren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Houd er rekening mee dat deze bijdrage periodiek aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget, ook bekend als PGB, laat je toe zelf zorg en hulpmiddelen te regelen, maar er zijn duidelijke grenzen. Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) is het PGB niet bedoeld voor het aanschaffen van hulpmiddelen zoals rolstoelen.

De vergoeding voor deze essentiële voorzieningen moet via andere wegen aangevraagd en verkregen worden. Zorgkantoren spelen een cruciale rol in dit proces, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de juiste hulpmiddelen aan Wlz-gerechtigden.

Ondanks dat het PGB niet toereikend is voor mobiliteitshulpmiddelen, kun je als Wlz-gerechtigde mogelijk toch vergoedingen krijgen voor deze onmisbare ondersteuningsmiddelen. Hiervoor dien je een aanvraag in te dienen via het zorgkantoor dat jouw situatie beoordeelt en de nodige stappen in gang zet.

Vergeet niet, na het verkrijgen van een rolstoel zijn er belangrijke aspecten die je aandacht vragen, zoals de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor en mogelijke eigen bijdragen.

Conclusie

Het aanvragen en ontvangen van een rolstoel via de Wlz hoeft niet ingewikkeld te zijn. U krijgt toegang tot essentiële hulpmiddelen die uw zelfstandigheid en mobiliteit ondersteunen.

Deze hulpmiddelen dragen bij aan een verbeterde kwaliteit van leven. Onthoud dat het zorgkantoor klaarstaat om u te helpen met de nodige procedures. Laat deze kans op ondersteuning niet liggen en onderneem vandaag nog actie om uw mobiliteit te verbeteren.

Veelgestelde Vragen

1. Wat houdt de Wlz-vergoeding voor een rolstoel precies in?

De Wlz-vergoeding dekt de kosten van een rolstoel als je een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt) ontvangt en niet redelijkerwijs zonder de rolstoel kunt.

2. Hoe vraag ik een Wlz-rolstoelvergoeding aan?

Je kunt een vergoeding aanvragen door contact op te nemen met jouw Wlz-uitvoerder. Zij zullen je informeren over de aanvraagprocedure en welke documenten je nodig hebt.

3. Kan ik voor een rolstoel ook bij de Wmo terecht?

Ja, als je niet in aanmerking komt voor de Wlz, kun je mogelijk via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van jouw gemeente ondersteuning krijgen voor een rolstoel.

4. Is er speciale ondersteuning voor kinderen in het speciaal onderwijs die een rolstoel nodig hebben?

Kinderen die speciaal onderwijs volgen en een rolstoel nodig hebben, kunnen via de Wlz of de Wmo aanspraak maken op vergoeding, afhankelijk van hun situatie en behoeften.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *