Vergoeding psycholoog

Vergoeding psycholoog

Psychologische hulp biedt professionele ondersteuning voor mensen die te maken hebben met emotionele en mentale uitdagingen. Psychologische hulp staat ook wel bekend als Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Je basisverzekering vergoedt psychologische hulp, maar er gelden wel bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen. Ook is er de optie om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor bepaalde soorten psychologisch hulp die je basisverzekering niet vergoedt.

Voorwaarden psychologische hulp

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van psychologische hulp uit de basisverzekering, dien je  aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

 • Officiële doorverwijzing: Nodig van een huisarts of erkende medisch specialist.
 • DSM-5 classificatie: De psychische klachten of stoornissen moeten vallen onder erkende classificaties.
 • Erkende zorgaanbieder: De psycholoog of therapeut die jou behandelt, moet officieel erkend en gecontracteerd zijn door jouw zorgverzekeraar.
 • Specifieke voorwaarden: De geldigheidsduur van een verwijzing is één jaar, en voor eventuele vervolgbehandelingen binnen dat jaar en bij dezelfde diagnose is meestal geen nieuwe verwijsbrief vereist. Als er echter meer dan een jaar zit tussen de behandelingen, dan moet je opnieuw een verwijzing regelen.

Psychologische hulp uit je basisverzekering

Je basisverzekering dekt een groot deel van de kosten voor eerstelijnspsychologische zorg, ook wel Generalistische Basis GGZ genoemd. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een doorverwijzing van de huisarts noodzakelijk. Bij dit soort psychologische hulp kun je denken aan:

 • Generalistische basis GGZ: Dit is psychologische zorg voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Het omvat kortdurende behandelingen en begeleiding.
 • Gespecialiseerde GGZ: Voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dit houdt in langdurige therapie en complexe behandelingen.
 • Crisisinterventie: Acute hulp bij psychische noodsituaties.
 • Diagnostiek: Psychologisch onderzoek om de aard en ernst van psychische problemen vast te stellen.
 • Psychotherapie: Intensieve en langdurige behandeling gericht op het veranderen van gedragspatronen, gedachten en emoties.
 • Behandeling van depressie en angststoornissen: Specifieke therapieën en interventies gericht op het behandelen van depressies en angststoornissen.
 • Traumabehandeling: Behandeling gericht op het verwerken van traumatische ervaringen.
 • Cognitieve gedragstherapie: Een veelgebruikte vorm van therapie gericht op het veranderen van negatieve gedachtepatronen.
 • Medicijnen: Gebruik van medicijnen onder begeleiding van een psychiater. Let op! Hiervoor geldt soms wel een eigen bijdrage.
 • Online therapie: Digitale vormen van therapie en begeleiding.

Aanvullende optie voor psychologische hulp

Voor uitgebreidere of gespecialiseerde psychologische zorg biedt de basisverzekering niet altijd dekking. In dat geval kun je kiezen voor een aanvullende zorgverzekering om de dekking uit te breiden. De voorwaarden en de hoogte van de vergoedingen variëren per zorgverzekeraar en per polis. Hierbij kun je denken aan:

 • Alternatieve therapieën: Sommige mensen kiezen voor alternatieve of complementaire vormen van psychologische hulp, zoals mindfulness, meditatie, of therapieën gebaseerd op alternatieve geneeswijzen. De basisverzekering vergoedt dit vaak niet.
 • Relatietherapie of gezinstherapie: Relatietherapie en gezinstherapie worden in de meeste gevallen niet vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Coaching: Persoonlijke coaching of life coaching valt meestal niet onder de dekking van de basisverzekering.
 • Langdurige psychotherapie: Voor sommige vormen van langdurige psychotherapie kan het zijn dat de dekking van de basisverzekering niet toereikend is.
 • Zelfgekozen psycholoog of therapeut: Als je kiest voor een psycholoog of therapeut die geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan heb je vaak een aanvullende verzekering nodig om de kosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.
 • Behandeling van niet-vergoede stoornissen: Sommige psychische stoornissen of klachten vallen buiten de dekking van de basisverzekering en hiervoor is een aanvullende verzekering nodig.
 • Preventieve psychologische hulp: Voor preventieve zorg, zoals counseling om stress of burn-out te voorkomen, is een aanvullende verzekering nodig.

Tip! Op zoek naar de zorgverzekering met de beste dekking voor jouw psychologische zorg? Ga dan zorgverzekeringen vergelijken! Op Geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod zorgverzekeringen in Nederland. Zo vind jij de goedkoopste zorgverzekering die het beste past bij jouw wensen voor psychologisch hulp.

Eigen risico psychologische zorg

Het eigen risico is een vast bedrag dat je zelf betaalt voordat je een vergoeding ontvangt voor zorgkosten uit de basisverzekering. In Nederland valt psychologische zorg onder de dekking van de basisverzekering. Dit betekent dat de kosten voor gesprekken met een psycholoog of psychiater, evenals eventuele medicatie of andere behandelingen, eerst van het eigen risico afgetrokken worden. Gesprekken met je huisarts of POH-GGZ van je huisartsenpraktijk zijn echter vrijgesteld, hiervoor betaal je dus geen eigen risico.

Als je verzekerd bent via een aanvullende verzekering, dan heb je soms aanspraak op extra vergoedingen voor psychologische zorg, buiten de basisverzekering om. Voor zorg uit aanvullende verzekeringen betaal je echter nooit een eigen risico.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *