NEN-EN 15224

Bent u werkzaam in de zorgsector en worstelt u om te voldoen aan de kwaliteitseisen? Ik begrijp uw situatie volledig, want ik heb er ook mee te maken gehad. De norm NEN-EN 15224, ook wel bekend als “ISO 9001 voor de zorg“, kan hierbij een uitkomst bieden.

In deze blog neem ik u mee in de wereld van deze specifieke zorgeisen en laat ik u zien hoe de NEN-EN 15224 certificering uw zorginstelling kan verbeteren. Lees verder en ontdek hoe u kwaliteit kunt garanderen in de zorg!

Samenvatting

  • NEN – EN 15224 is een speciale norm voor de zorgsector en wordt ook wel “ISO 9001 voor de zorg” genoemd.
  • Het behalen van een NEN – EN 15224 certificaat helpt zorginstellingen om aan te tonen dat ze voldoen aan kwaliteitseisen en verbetert het zorgaanbod.
  • De norm heeft internationale erkenning en kan helpen bij het aantrekken van cliënten en verzekeraars.
  • Het certificeringsproces voor NEN – EN 15224 vereist stappen zoals het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de normeisen.

Wat is NEN-EN 15224?

NEN-EN 15224 is een speciale norm voor de zorgsector. Deze norm heet ook wel “ISO 9001 voor de zorg”. Het is een mix van de ISO 9001 norm en andere zaken die specifiek bij de zorg horen.

Het helpt om te laten zien dat een zorginstelling aan bepaalde eisen voldoet. Deze eisen hebben met de kwaliteit van de zorg te maken.

Iedereen kan deze norm gebruiken. Het maakt niet uit hoe groot of klein je zorginstelling is, of wat voor soort zorg je geeft. Het doel van NEN-EN 15224 is om te zorgen dat patiënten goede zorg krijgen.

Het is dus goed voor patiënten, maar ook voor de mensen die in de zorg werken.

Toepassing en voordelen van NEN-EN 15224

De NEN-EN 15224 norm is specifiek ontwikkeld voor de zorgsector en heeft als doel de kwaliteit van zorginstellingen te waarborgen. Het is toepasbaar op elke zorg- en welzijnsorganisatie, ongeacht het type of de omvang.

Met deze norm kunnen zorginstellingen aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen en zorgen voor kwaliteitscontrole.

Het behalen van een NEN-EN 15224 certificaat biedt verschillende voordelen. Ten eerste helpt het certificaat bij het verbeteren van het zorgaanbod. Door het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens deze norm, kan een zorginstelling haar processen optimaliseren en risico’s beheersen.

Dit leidt tot een betere patiëntveiligheid en kwaliteitsverbetering in de zorg.

Daarnaast biedt het certificaat internationale erkenning en kan het helpen bij het aantrekken van cliënten en verzekeraars. Het laat zien dat een zorginstelling voldoet aan hoge kwaliteitsstandaarden en geeft vertrouwen aan de patiënten.

Kortom, de NEN-EN 15224 norm is een waardevol instrument voor kwaliteitsmanagement in de zorgsector, waarmee zorginstellingen kunnen aantonen dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen, de zorg verbeteren en vertrouwen opbouwen bij patiënten en verzekeraars.

Verschillen tussen NEN-EN 15224 en andere normen

De NEN-EN 15224 norm heeft enkele verschillen ten opzichte van andere normen zoals HKZ en ISO 9001. Ten eerste is de NEN-EN 15224 specifiek ontwikkeld voor de zorgsector, terwijl ISO 9001 breder toepasbaar is voor verschillende sectoren.

Daarnaast zijn de eisen van de NEN-EN 15224 norm uitgebreider en specifieker dan die van ISO 9001. De norm legt meer nadruk op kwaliteitsbeleid in de zorg, zoals patiëntveiligheid, risicomanagement en procesoptimalisatie.

Bovendien is de NEN-EN 15224 norm erkend op internationaal niveau, wat kan bijdragen aan de versterking van het zorgaanbod en de kwaliteitseisen van zorginstellingen.

Certificeringsproces

Het certificeringsproces voor de NEN-EN 15224 norm is gestructureerd en vereist een aantal stappen. Allereerst moet een zorg- of welzijnsorganisatie beslissen om voor certificering te gaan.

Vervolgens moeten ze het kwaliteitsmanagementsysteem opzetten en implementeren, dat voldoet aan de eisen van de norm. Het is belangrijk om de specifieke focus op kwaliteitsbeleid in de zorg te begrijpen en ervoor te zorgen dat dit goed geïntegreerd is in de organisatie.

Daarna kan een organisatie een certificerende instelling kiezen om een audit uit te voeren. Tijdens deze audit zal worden beoordeeld of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de norm.

Als dit het geval is, kan een NEN-EN 15224 certificaat worden toegekend. Dit certificaat kan helpen bij het aantonen van de kwaliteit van de zorginstelling en kan door verzekeraars worden erkend.

Het is belangrijk om op te merken dat het behalen van het certificaat een doorlopend proces is, omdat regelmatige audits moeten worden uitgevoerd om te controleren of het kwaliteitsmanagementsysteem nog steeds aan de norm voldoet.

Conclusie

De NEN-EN 15224 is een belangrijke norm voor kwaliteitsmanagement in de zorgsector. Het biedt zorginstellingen de mogelijkheid om de kwaliteit van hun zorgaanbod aan te tonen en te verbeteren.

Met het behalen van een NEN-EN 15224 certificaat kunnen zorginstellingen laten zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Dit kan leiden tot internationale erkenning en vertrouwen bij patiënten, cliënten en verzekeraars.

 

NEN-EN 15224 is een Europese norm voor kwaliteitsmanagement in de zorgsector. Het is een norm die specifiek gericht is op zorg- en welzijnsorganisaties en heeft als doel om de kwaliteit van zorginstellingen te waarborgen.

Deze norm is vergelijkbaar met de ISO 9001, maar bevat ook zorgspecifieke items. Het behalen van een NEN-EN 15224 certificaat helpt zorginstellingen om aan te tonen dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door verzekeraars en cliënten.

Het verbetert ook het zorgaanbod en zorgt voor internationale erkenning. Het certificeringsproces wordt uitgevoerd door certificerende instellingen die beoordelen of een zorginstelling aan de norm voldoet.

Europese norm voor kwaliteitsmanagement in de zorgsector

De Europese norm voor kwaliteitsmanagement in de zorgsector, ook wel bekend als NEN-EN 15224, is een set van regels en richtlijnen die speciaal zijn ontwikkeld voor zorginstellingen.

Het doel van deze norm is om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren. Het is gebaseerd op de ISO 9001:2015 norm, maar bevat ook specifieke eisen die gelden voor de zorgsector.

Het behalen van een certificering volgens NEN-EN 15224 kan zorginstellingen helpen om aan te tonen dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen en kunnen zij internationale erkenning krijgen.

Aansluiting bij ISO 9001

De NEN-EN 15224 norm sluit aan bij ISO 9001, een bekende norm voor kwaliteitsmanagement. Deze aansluiting betekent dat organisaties die al ISO 9001 gecertificeerd zijn, gemakkelijker kunnen overstappen naar de NEN-EN 15224 norm.

Dit is handig omdat ISO 9001 een brede norm is die wereldwijd wordt gebruikt. Door de aansluiting bij ISO 9001 krijgt de NEN-EN 15224 norm dus ook internationale erkenning. Het behalen van een NEN-EN 15224 certificering kan helpen om de kwaliteit van zorginstellingen aan te tonen en verbeteringen in het zorgaanbod te realiseren.

Aantoonbaar voldoen aan kwaliteitseisen

Om te voldoen aan kwaliteitseisen, is het belangrijk dat zorginstellingen kunnen aantonen dat ze aan bepaalde normen voldoen. De NEN-EN 15224 norm helpt hierbij. Deze norm biedt een kader voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem in de zorgsector.

Door te voldoen aan deze norm kunnen zorginstellingen laten zien dat ze de juiste processen hebben om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het verkrijgen van certificaten en het vertrouwen van patiënten en verzekeraars.

De NEN-EN 15224 norm is specifiek ontworpen voor de zorgsector en heeft een focus op kwaliteitsbeleid en -verbetering.

Verbetering van zorgaanbod

De NEN-EN 15224 norm draagt bij aan de verbetering van het zorgaanbod. Door te voldoen aan deze norm kunnen zorginstellingen aantonen dat zij voldoen aan kwaliteitseisen en dat zij streven naar continue verbetering.

Dit zorgt ervoor dat de zorginstellingen zich actief bezighouden met het optimaliseren van hun diensten en processen, waardoor de kwaliteit van de zorg verbetert. Het behalen van een NEN-EN 15224 certificaat geeft een waardevolle erkenning en vertrouwen aan patiënten, cliënten en verzekeraars.

Internationale erkenning

De NEN-EN 15224 norm heeft internationale erkenning gekregen als kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorgsector. Dit betekent dat zorginstellingen die voldoen aan deze norm kunnen aantonen dat zij voldoen aan internationale kwaliteitseisen.

Deze erkenning is belangrijk omdat het vertrouwen creëert bij internationale partners, zoals verzekeraars, en bij patiënten of cliënten. Het behalen van een NEN-EN 15224 certificaat laat zien dat een zorginstelling zich inzet voor het leveren van goede kwaliteit en continue verbetering van het zorgaanbod.

Hierdoor kan een zorginstelling zich onderscheiden van andere organisaties in de zorgsector en een betrouwbare partner zijn voor internationale samenwerking.

Toegespitst op zorgsector

De NEN-EN 15224 is specifiek ontwikkeld voor de zorgsector. Het is een norm die helpt om de kwaliteit van zorginstellingen te verbeteren en te waarborgen. Deze norm is van toepassing op alle soorten zorg- en welzijnsorganisaties, ongeacht hun grootte.

Met de NEN-EN 15224 kunnen zorginstellingen aantonen dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden in de zorgsector. Het behalen van een certificaat volgens deze norm kan helpen bij het verbeteren van het zorgaanbod en kan internationale erkenning opleveren.

Specifieke focus op kwaliteitsbeleid in de zorg

De NEN-EN 15224 norm heeft een specifieke focus op het kwaliteitsbeleid in de zorg. Dit betekent dat de norm zich richt op het waarborgen van de kwaliteit van zorginstellingen. Het kwaliteitsbeleid speelt een belangrijke rol in het voldoen aan de kwaliteitseisen van patiënten, cliënten en verzekeraars.

Door te voldoen aan de norm kunnen zorginstellingen aantonen dat ze werken volgens gestandaardiseerde processen en dat ze continu bezig zijn met de verbetering van hun zorgaanbod. Het behalen van een NEN-EN 15224 certificaat kan helpen bij het versterken van het kwaliteitsbeleid en het verkrijgen van internationale erkenning voor de kwaliteit van zorg.

Hoe behaal je een NEN-EN 15224 certificaat?

Om een NEN-EN 15224 certificaat te behalen, moet je voldoen aan de eisen van de norm. Dit betekent dat je een kwaliteitsmanagementsysteem moet implementeren en onderhouden dat aan de norm voldoet.

Je moet ook kunnen aantonen dat je voldoet aan de specifieke zorggerelateerde items in de norm. Daarnaast is het belangrijk om een certificerende instelling te vinden die erkend is om deze certificering uit te voeren.

Zij zullen je organisatie beoordelen en controleren of je aan alle eisen voldoet voordat ze het certificaat kunnen uitreiken. Het behalen van een NEN-EN 15224 certificaat kan helpen om de kwaliteit van je zorginstelling aan te tonen en internationale erkenning te krijgen.

Rol van certificerende instellingen

Certificerende instellingen spelen een belangrijke rol bij de NEN-EN 15224 norm. Zij zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en certificeren van zorginstellingen volgens de norm.

Deze instellingen voeren audits uit om te controleren of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan. Ze kijken naar het kwaliteitsbeleid, de processen en de resultaten van de zorginstelling.

Certificerende instellingen hebben de benodigde kennis en expertise om een objectieve beoordeling te kunnen maken. Als een zorginstelling voldoet aan alle eisen, krijgen ze een certificaat dat aantoont dat zij voldoen aan de kwaliteitsnormen van NEN-EN 15224.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is NEN-EN 15224?

NEN-EN 15224 is een certificatie voor zorg- en welzijnsorganisaties die door de NEN wordt gegeven.

2. Wat doet NEN-EN 15224 voor mijn organisatie?

Het helpt bij de organisatiebeheersing in je zorg en welzijnsorganisatie. Het zorgt voor goede kwaliteit van de zorg.

3. Heeft NEN-EN 15224 iets te maken met het HKZcertificaat?

Ja, NEN-EN 15224 is gelijk aan het HKZcertificaat. Het geeft aan dat je de zorg goed op orde hebt.

4. Is NEN-EN 15224 hetzelfde als ISO?

Nee, maar ze hebben wel veel gemeen. Ze gaan beide over kwaliteit in organisaties. Maar NEN-EN 15224 is meer specifiek voor zorg en welzijn.

 

“Managementsysteemcertificatie in zorg & welzijn op basis van ISO 9001, EN 15224 (ISO voor de zorg) of HKZ.” Keurmerk.
https://keurmerk.nl/media/cms_page_media/79/ManagementsysteemcertificatieZW.pdf

“Bevolkingsonderzoek Zuid als eerste screeningsorganisatie NEN-EN 15224 gecertificeerd.” RIVM.
https://www.rivm.nl/nieuws/bevolkingsonderzoek-zuid-als-eerste-screeningsorganisatie-nen-en-15224-gecertificeerd

“Normen voor producten, diensten of processen.” Rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/certificaten-keurmerken-en-meetinstrumenten/normen-voor-producten-diensten-of-processen

“Besluit kwaliteitseisen zelfstandige beoefenaren rechtsbijstand.” Overheid.nl.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011599/2001-11-21