CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS en is verantwoordelijk voor registers in de zorg en welzijn. Benieuwd naar welke beroepenregisters zij beheren? Lees dan verder!

Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. We zorgen voor registers in zorg en welzijn. Ook bieden we diensten en producten aan burgers, professionals en organisaties.

Het BIG-register en het Diergeneeskunderegister zijn twee van de registers die we beheren. We hebben ook taken zoals het geven van ontheffingen voor de BES-eilanden. Ons doel is om met onze diensten te voldoen aan de behoeften van burgers, professionals en organisaties.

We zijn een belangrijke speler op het gebied van voedingsmiddelenwetgeving. Bij ons werken 452 mensen in twee vestigingen.

Verantwoordelijk voor registers in zorg en welzijn

Het CIBG zorgt voor registers in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld het BIG-register en het Diergeneeskunderegister. In deze registers staan professionals in de gezondheidszorg. Zo kan je zien wie er goed werk mag doen in de zorg.

Het CIBG let ook op of zorgprofessionals uit het buitenland zich aan regels houden. We doen dit om iedereen veilige en goede zorg te geven.

Beroepenregisters

In het CIBG zijn er verschillende beroepenregisters, zoals het BIG-register en het Diergeneeskunderegister. Benieuwd naar de functie van deze registers? Lees verder!

BIG-register

Het BIG-register is een belangrijk register dat wordt beheerd door het CIBG. In dit register worden zorgverleners geregistreerd die voldoen aan de wettelijke eisen en bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen.

Het register bevat verschillende soorten zorgverleners, zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Zorgverleners die in het register staan, kunnen aantonen dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden in de gezondheidszorg.

Het BIG-register is dus een belangrijk instrument om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen.

Diergeneeskunderegister

Het Diergeneeskunderegister is een register dat wordt beheerd door het CIBG. Dit register houdt informatie bij over dierenartsen en hun kwalificaties. Het registreert ook eventuele disciplinaire maatregelen die aan dierenartsen zijn opgelegd in het buitenland.

Het Diergeneeskunderegister is belangrijk omdat het zorgt voor transparantie en controle op de kwaliteit van de diergeneeskundige zorg. Het stelt zoeken naar gekwalificeerde dierenartsen gemakkelijker en betrouwbaarder voor zowel huisdiereigenaren als professionals in de diergeneeskunde.

Contact met het CIBG

Voor vragen of meer informatie over het CIBG, kunt u terecht op onze website. Klik hier om verder te lezen.

Bezoekadres

Het bezoekadres van het CIBG is Prinses Beatrixlaan 7 in Den Haag. Hier kunnen burgers, professionals en organisaties terecht voor verschillende diensten en producten. Bij het bezoekadres kun je bijvoorbeeld informatie krijgen over het BIG-register en het Diergeneeskunderegister.

Ook kunnen hier vragen worden gesteld aan het klantcontactcentrum. Het CIBG heeft twee vestigingen en werkt samen met opdrachtgevers en partners om aan de behoeften van iedereen te voldoen.

Postadres

Als je contact wilt opnemen met het CIBG, kun je een brief sturen naar hun postadres. Het postadres van het CIBG is [invoegen postadres]. Je kunt hierheen schrijven voor vragen, verzoeken of andere zaken die je wilt bespreken met het CIBG.

Zorg ervoor dat je duidelijk je naam, adres en contactgegevens vermeldt, zodat ze je kunnen bereiken als ze meer informatie nodig hebben. Het is ook handig om het onderwerp van je vraag of verzoek duidelijk in de brief te vermelden, zodat ze weten waarover het gaat.

Let wel op dat het enige tijd kan duren voordat je een reactie ontvangt, omdat ze mogelijk veel brieven moeten verwerken.

Facturatie

Het CIBG is ook verantwoordelijk voor het proces van facturatie. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het opstellen en versturen van facturen voor de diensten en producten die zij aanbieden.

Dit geldt zowel voor burgers, professionals als organisaties die gebruik maken van de diensten van het CIBG. Het facturatieproces wordt zorgvuldig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alle betalingen correct worden verwerkt en dat er duidelijkheid is over de kosten en betalingstermijnen.

Contact CIBG

CIBG
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Telefoon: 070 340 5487
Email (pers): pers@cibg.nl

Veelgestelde Vragen

1. Wat is CIBG?

CIBG is het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. Het houdt het BIG-register en het Donorregister bij.

2. Hoe gebruik ik Internet Explorer of Windows voor CIBG?

Je kunt Internet Explorer of Windows gebruiken om toegang te krijgen tot de CIBG-website en de Donorregister.

3. Wat moet ik doen met een buitenlands diploma bij CIBG?

Als je een buitenlands diploma hebt, moet je dit melden bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) om in het BIG-register te komen.

4. Wat is de link tussen CIBG en harttransplantatie?

Het Donorregister, een deel van CIBG, houdt bij wie bereid is om organen te doneren na de dood, zoals het hart voor een harttransplantatie.

5. Gebruikt CIBG informatie over hartziektes zoals hartinfarct en hartfalen?

Ja, als onderdeel van de gezondheidszorg informatie, houdt het CIBG gegevens bij over verschillende ziekten zoals hartinfarct en hartfalen voor de BIG-register.

Overheid Organisaties. CIBG.
https://organisaties.overheid.nl/106676/CIBG

GratisVOG. Over ons.
https://www.gratisvog.nl/over-ons

Rijksoverheid. Organisatie: CIBG – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/organogram/diensten-en-instellingen/cibg

Rijksfinanciën. Memorie van toelichting 2022: OWB/XVI.
https://www.rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2022/OWB/XVI/onderdeel/1060933

Nationale Ombudsman. Overheidsinstanties: CIBG – Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg.
https://www.nationaleombudsman.nl/overheidsinstanties/cibg-centraal-informatiepunt-beroepen-gezondheidszorg

Toetreding Zorgaanbieders. Melden.
https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden

Algemene Bestuursdienst. Nieuws: Marko Stupar – Algemeen Directeur bij CIBG-VWS.
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2022/03/28/marko-stupar-algemeen-directeur-bij-cibg-vws